การเปิดชั้นเรียน

การจัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2566 ในรูปแบบ Hybrid ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และระบบออนไลน์ โดยการเปิดชั้นเรียนมีทั้งหมด 8 ชั้นเรียน ประกอบไปด้วย

วันที่ 18 มีนาคม 2566
ชั้นเรียนคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรม : นักสำรวจน้อย
 • ผู้สอน : นายสิทธิชัย พลอาวุธ โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง จังหวัดขอนแก่น
 • นักเรียน : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง จังหวัดขอนแก่น
ชั้นเรียนคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กิจกรรม : Match of The World
 • ผู้สอน : นางนิตยา โชติการณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จังหวัดขอนแก่น
 • นักเรียน : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จังหวัดขอนแก่น
ชั้นเรียนวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กิจกรรม : หาเส้นทางกลับบ้าน
 • ผู้สอน : นายพฤกษากร สีกา โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา จังหวัดขอนแก่น
 • นักเรียน : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา84-บ้านสำราญเพี้ยฟาน จังหวัดขอนแก่น
ชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ คาบที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรม : ช่วยครูด้วย
 • ผู้สอน : นายพิสิษฐ์ แสนสุข วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 • นักเรียน : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
ชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ คาบที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรม : ช่วยครูด้วย
 • ผู้สอน : นายพิสิษฐ์ แสนสุข วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 • นักเรียน : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
ชั้นเรียนดนตรี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรม : เพลงฮิตติดหู
 • ผู้สอน : นายเดชา พรมมาสุข โรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด จังหวัดศรีสะเกษ
 • นักเรียน : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 19 มีนาคม 2566
ชั้นเรียนพละ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กิจกรรม : ม้วนหน้าและม้วนหลัง
 • ผู้สอน : Mr. Hirofumi Sekihara
 • นักเรียน : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ประถมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ชั้นเรียนคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กิจกรรม : เกมทดสอบความเร็วของมือ
 • ผู้สอน : นายอนุชา โคยะทา Global Innovation School และมูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะการคิด
 • นักเรียน : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น